Nyjæger

På jagt – første skridt

Jagt
I Danmark er det således at man skal have et jagttegn, samt bestået en skydeprøve, for at man lovligt må nedlægge vildt. For at kunne tage et jagttegn, skal man være fyldt 16 år og have fast bopæl i Danmark. Er du mellem 16 og 18 år, skal du have samtykke fra forældre. Her læser du alt om at tage et jagttegn.

På jagt – første skridt

Jagttegnet erhverver man ved at bestå en teoretisk og en praktisk jagtprøve, hvorved man får jagttegn og retten til at købe og eje jagtvåben. Men man må ikke gå på rigtig jagt før man også har bestået en skydeprøve med den/de type(r) våben, som man ønsker at jage med.

Forskellige våbentyper – forskellige prøver

Det mest almindelige jagtvåben er haglgeværet. Med en bestået jagtprøve, må man købe et haglgevær, men kun må anvende det på skydebaner. For at gå på jagt med haglgevær, skal man først bestå en haglskydeprøve. Haglgeværet anvendes til jagt på småvildt – dvs. vildtarter op til og med råvildtstørrelse.

Derudover kan du også få tilladelse til at jage med riffel, som typisk anvendes på vildtarter fra råvildtstørrelse og op, men også kan anvendes til mindre vildtarter – f.eks. ræv. For at gå op til riffelprøven, skal man i forvejen være berettiget til at gå på jagt med haglgevær – dvs. have bestået haglskydeprøven.

Som den sidste af de ”klassiske” jagtformer, er der mulighed for at få tilladelse til at jage med bue. Forud for dette skal der bestås en buejagtprøve, der indeholder både en skriftlig del og en praktisk del.

Som noget nyt er der i Danmark også mulighed for at opnå tilladelse til at gå på jagt med rovfugle, det forudsætter at man har bestået en falkonerprøve. Dette må dog anses som en meget specialiseret jagtform, som de færreste jægere komme i berøring med.

0W7A3002 Preview

Jagtprøven

Selve jagtprøven består af 40 teoretiske spørgsmål samt en praktisk del, hvor der skal demonstreres sikkerhedsmæssigt forsvarlig omgang med våben, samt at man kan bedømme om afstande i forhold til hvad der er forsvarligt at afgive skud til under jagt med haglgevær. Den teoretiske del indeholder spørgsmål i et relativt bredt pensum, der spænder fra våbenkendskab over vildtbiologi til jagtlovgivning.

Forud for at man går op til jagtprøven, skal man have deltaget i et jagttegnskursus med en godkendt underviser. Du finder en oversigt over udbydere af jagttegnskurser her:

https://www.jagtproeven.dk/bliv-jaeger/jagttegnskursus/find-en-underviser.aspx